سرفه کردن آموزشگاه تعمیرات telegram برگزاری

سرفه کردن: آموزشگاه تعمیرات telegram برگزاری امکانات کانال همراه تخصصی

گت بلاگز اخبار اجتماعی احضار نجفی به دادگاه با شکایت ناجا کذب است / شهرداری تهران

در پی انتشار خبری مبنی بر احضار شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران به دادگاه، مدیرکل حقوقی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران این خبر را تکذیب کرد.

احضار نجفی به دادگاه با شکایت ناجا کذب است / شهرداری تهران

شهرداری تهران: احضار نجفی به دادگاه با شکایت ناجا کذب است

عبارات مهم : ایران

در پی انتشار خبری مبنی بر احضار شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران به دادگاه، مدیرکل حقوقی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران این خبر را تکذیب کرد.

در پی انتشار خبری مبنی بر احضار شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران به دادگاه، مدیرکل حقوقی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران این خبر را تکذیب کرد.

احضار نجفی به دادگاه با شکایت ناجا کذب است / شهرداری تهران

به گزارش گزینش به نقل از شهرنوشت، سید محمد طباطبایی نژاد در تصویر العمل به اخباری مبنی بر اینکه “شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در پی شکایت نیروی انتظامی مبنی بر اینکه باید صبح شنبه خود را به دادگاه معرفی کند و پاسخگوی اتهاماتی که وارد کرده، باشد”، گفت: این عنوان کذب است و احضاریه ای جهت دفتر ایشان و این اداره کل ارسال نشده است.

در خصوص شکایت ناجا از شهرداری تهران، محمدعلی نجفی، شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید کرده هست، من اعلام نکرده بودم که با ناجا قراردادی منعقد شده است هست، بلکه گفته بودم با فردی حقیقی که عضو دانشگاه پلیس بوده، قرارداد بسته شده است هست؛ چراکه در حقیقت با یک شخص حقیقی قرارداد بسته اند.

واژه های کلیدی: ایران | تهران | شهردار | دادگاه | شهرداری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz